TOM. LVIII

TOM. LVIII: Старобългарското учително евангелие на константин преславски издадено от Мария Тихова. С детайлното описание от Елена Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262). 2012. XCVII, 474 Seiten. + 10 S. Nachtrag, 22 x 28 cm Leinen. (ISBN 978-3-921940-54-9). 188 €

(ISBN 978-3-921940-54-9)
188,00 
Leinen

Zurück